Site icon FnB Academy

Lịch khai giảng khoá đào tạo F&B tháng 03/2024

FnB Academy thông báo lịch khai giảng các khoá đào tạo F&B cơ bản về “kinh doanh, quản lý, marketing” cho các chủ quán, các bạn quản lý và các bạn đang muốn nâng cao kiến thức trong ngành F&B.

Các khoá F&B mở vào tháng 3/2024 bao gồm cả khoá online và offline:

Exit mobile version