FBAIB (FnB Academy Investment and Business) là khoá học chuẩn hoá kiến thức kinh doanh dịch vụ F&B để xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư nhà hàng, cafe hiệu quả.

Khoá học này dành cho ai?

 • Chủ nhà hàng, chủ quán cafe: Hiểu rõ về mô hình kinh doanh dịch vụ F&B, định lượng được giá trị đầu tư, lên kế hoạch kinh doanh dịch vụ F&B hiệu quả để giảm thiểu rủi ro.
 • Cấp quản lý và nhân sự chuyên môn ngành F&B: Hiểu rõ bản chất kinh doanh dịch vụ F&B để hoạch định và tư vấn đầu tư nhà hàng, cafe.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC?

Khoá học gồm 10 Chuyên đề kinh doanh F&B để người học có thể nắm rõ bản chất của một mô hình kinh doanh ẩm thực vận hành, từ đó mới áp dụng vào dự án kinh doanh của người học một cách hiệu quả.

 • Chuyên đề 1: Kinh doanh dịch vụ F&B
 • Chuyên đề 2: Sản phẩm và khách hàng
 • Chuyên đề 3: Khách hàng và thị trường
 • Chuyên đề 4: Xây dựng Menu.
 • Chuyên đề 5: Định giá Menu.
 • Chuyên đề 6: Tài chính trong kinh doanh dịch vụ F&B.
 • Chuyên đề 7: Nhân sự trong kinh doanh dịch vụ F&B.
 • Chuyên đề 8: Marketing trong kinh doanh dịch vụ F&B.
 • Chuyên đề 9: Thiết lập Mô hình kinh doanh dịch vụ F&B.
 • Chuyên đề 10: Xây dựng kế hoạch kinh doanh và dịch vụ F&B.

Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học?

 • Hiểu rõ việc hoạch định kinh doanh và đầu tư nhà hàng, cafe.
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư dự án kinh doanh F&B.
 • Ưu đãi 1 buổi “Tư vấn dự án kinh doanh F&B” trị giá: 2,850,000 VNĐ, đối với những học viên đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh F&B và đăng kí tư vấn trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc khoá.
 • Chứng nhận hoàn thành khoá học từ Hospitality Việt Nam.

KHOÁ HỌC này tiêu tốn của bạn?

Khoá học dài hạn tại TPHCM:

 • Thời gian: 5 tuần, 2 buổi / tuần,  6:30PM – 8:30PM/ buổi.
 • Học phí: 10,500,000 VNĐ / Khoá

Khoá cấp tốc – 2 ngày:

 • Thời gian: 2 ngày liên tục, từ: 8h – 17h/ngày.
 • Học phí: 9,000,000 VNĐ/ Khoá

Hỗ trợ học phí?

Chương trình Ưu đãi học phí dành cho Cộng đồng kinh doanh dịch vụ F&B.

 • Giảm 20% học phí. – Áp dụng: Đăng kí và hoàn tất học phí trước Khai Giảng 2 tuần.
 • Giảm 10% học phí. – Áp dụng: Đăng kí và hoàn tất học phí trước Khai Giảng 1 tuần.
 • Giảm 20% học phí đăng kí nhóm từ 2 người. – Áp dụng: Đăng kí và hoàn tất học phí trước Khai Giảng 1 tuần.

Địa điểm tổ chức khoá học?

 • Địa điểm tổ chức khoá học sẽ được thông báo cụ thể đến học viên sau khi hoàn tất đăng kí.

FnB Academy sẽ sử dụng các địa điểm đào tạo ở Quận 1, Quận 3, Phú Nhuận … tại TPHCM tuỳ theo phân bổ khoá học và sẽ thông báo cho học viên trước thời gian khai giảng.

FnB Academy cũng tổ chức các Khoá Cấp Tốc tại các tỉnh khi học viên có nhu cầu.