FnB Academy được thành lập vào năm 2019. FnB Academy là đơn vị đào tạo kinh doanh F&B chuyên biệt thuộc FnB Việt Nam (fnbvietnam.com).

FnB Academy hiện tại do Hospitality Việt Nam quản lý với đội ngũ chuyên gia F&B nhiều năm kinh nghiệm tư vấn kinh doanh nhà hàng và quán cafe đảm nhiệm các lớp đào tạo.

Ngay từ ban đầu, FnB Academy được thành lập với tiêu chí cung cấp “kiến thức đúng đắn, độc lập và khách quan”. Đội ngũ lãnh đạo của FnB Academy bảo đảm các kiến thức kinh doanh F&B được cung cấp đến học viên và cộng đồng F&B sẽ luôn hữu ích, thực tiễn và phù hợp, mà không bị chi phối bởi bất kì lợi ích khác.

FnB Academy là một trong số các thương hiệu tư vấn, đào tạo F&B thuộc chuỗi thương hiệu FnB Việt Nam by Hospitality Việt Nam. FnB Academy chỉ trực thuộc Hospitality Việt Nam và không có bất kì liên kết với các đơn vị khác.

Tình trạng mạo nhận tên gọi FnB Academy của một số đơn vị khác đã gây ra nhẫm lẫn cho khách hàng và gây xung đột thương hiệu trực tiếp cho FnB Academy. Tình trạng này vẫn đang tiếp diễn và rất mong quý khách hàng, đối tác của FnB Academy xem xét kĩ khi giao dịch.