Hiện tại có nhiều nơi mạo nhận FnB Academy!

FnB Academy đào tạo chuyên biệt về đầu tư, kinh doanh và quản lý F&B với kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm thực tế từ chuyên gia F&B.

Hãy hiện thực giấc mơ mở một thương hiệu nhà hàng, cafe nổi tiếng của riêng bạn với kiến thức kinh doanh F&B đúng đắn.

Khoá học F&B