Khoá học F&B của FnB Academy được cấp chứng nhận bởi Hospitality Việt Nam.

Kinh doanh F&B hiệu quả cần có 3 điều kiện tiên quyết: đam mê, kiến thức và nguồn lực.

FnB Academy sẽ giúp bạn hoàn thiện kiến thức để bạn có thể theo đuổi đam mê và chuẩn bị nguồn lực cần thiết để tạo dựng thành công với kinh doanh F&B.

Khoá cơ bản: đào tạo khởi nghiệp kinh doanh F&B

Khoá nâng cao: đào tạo kinh doanh Chuỗi F&B

Đăng kí ngay khoá học F&B gần nhất, phù hợp với bạn!

Khoá học F&B của FnB Academy được cung cấp theo cả hai hình thức online và offline; và các lớp đều được hướng dẫn trực tiếp bởi chuyên gia F&B.