Kinh doanh F&B hiệu quả và giảm thiểu rủi ro với kiến thức chuẩn hoá để “làm đúng từ đầu”

FnB Academy giúp bạn thêm “kiến thức” để tạo dựng thành công với kinh doanh F&B.

Khoá cơ bản: đào tạo khởi nghiệp kinh doanh F&B

Khoá nâng cao: đào tạo kinh doanh Chuỗi F&B

Đăng kí ngay khoá học F&B gần nhất, phù hợp với bạn!

Khoá học F&B của FnB Academy được cung cấp theo cả hai hình thức online và offline; và các lớp đều được hướng dẫn trực tiếp bởi chuyên gia F&B.