Khoá học F&B của FnB Academy được cấp chứng nhận bởi Hospitality Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ F&B cần có 3 điều kiện tiên quyết: đam mê, kiến thức và nỗ lực.

FnB Academy sẽ giúp bạn hoàn thiện kiến thức để bạn có thể theo đuổi đam mê và nỗ lực tạo dựng thành công với kinh doanh F&B.

Các khoá đào tạo kinh doanh F&B

Đăng kí ngay khoá học F&B gần nhất, phù hợp với bạn!

Khoá học F&B của FnB Academy được cung cấp theo cả hai hình thức online và offline; và các lớp đều được hướng dẫn trực tiếp bởi chuyên gia F&B.