Lịch khoá học F&B sắp khai giảng tại FnB Academy bao gồm các khoá học online và offline.

FnB Academy thông báo lịch khai giảng các khoá đào tạo F&B  về “kinh doanh, quản lý, marketing” cho các chủ quán, các bạn quản lý và các bạn đang muốn nâng cao kiến thức trong ngành F&B.

Các khoá F&B mở vào tháng 05/2024 bao gồm cả khoá online và offline: