Hỗ trợ các bạn khởi nghiệp kinh doanh F&B

FnB Academy cung cấp khoá hỗ trợ kiến thức đặc biệt dành riêng cho các bạn khởi nghiệp kinh doanh ẩm thực, kinh doanh quán cafe, kinh doanh nhà hàng.

Các khoá hỗ trợ kiến thức của FnB Academy được thiết kế theo triết lý “từ zero đến hero” dành riêng cho “người không chuyên”. Các khoá hỗ trợ kiến thức này giúp cho các bạn chưa có kinh nghiệm kinh doanh quán cafe, nhà hàng vẫn có thể biết cách khởi động dự án kinh doanh ẩm thực, lên kế hoạch kinh doanh, quản lý được nguồn vốn đầu tư và đầu tư hiệu quả.

Tư duy kinh doanh F&B bền vững

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ phát triển kinh doanh F&B bền vững và đa dạng tại Việt Nam. Chúng tôi mong rằng ngành kinh doanh F&B ở Việt Nam có thể tiến đến đa dạng về ý tưởng, nâng cao về chất lượng, hiện đại trong công nghệ, gia tăng giá trị mang đến cho khách hàng như các nước trong khu vực.

Để có thể thực hiện mục tiêu đó cần sự chung tay của rất nhiều nhân sự có năng lực chuyên môn giỏi, tư duy kinh doanh tốt và có tấm lòng yêu nghề F&B, cũng như yêu ẩm thực bản sắc Việt Nam.

FnB Academy mong muốn được góp một phần công sức rất nhỏ của mình, cùng với các anh chị đào tạo tại các học viện khác, hiện thực hoá mục tiêu này.