Category

Lịch đào tạo FnB

Category

Các Khoá F&B sẽ khai giảng vào Tháng 05/2023 của FnB Academy:

Mã Khoá Học Tên Khoá Học Lịch Học Khai Giảng
(Tháng 5)

FBAIB23-01

Khoá học F&B: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư nhà hàng, cafe hiệu quả” Thứ 4 & Thứ 6 hàng tuần, 7PM – 9PM Thứ 4, 10/05/2023
Ưu đãi lên đến 20% học phí. Đăng kí !
FBAMS23-01 Khoá học F&B: Xây dựng kế hoạch “Marketing & Sales” cho nhà hàng và cafe thực tiễn. Thứ 2 & Thứ 5 hàng tuần, 7PM – 9PM. Thứ 5, 11/05/2023
Ưu đãi học phí đến 20%, Đăng kí ngay!