Category

Lịch đào tạo FnB

Category

1/ Khoá FBAIB: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhà hàng và cafe hiệu quả”:

  • Mã khoá học: 0623-HCM-FBAIB-CT
  • Khai giảng:
    + Khoá Cấp Tốc: 24/06/2023 (Thứ bảy), học T7&CN: 24 & 25/06/2023
  • Đăng kí khoá học. 

2/ Khoá FBAMS: “Xây dựng kế hoạch marketing và sales cho nhà hàng và cafe”:

  • Mã khoá học: 0623-HCM-FBAMS-CT
  • Khai giảng:
    + Khoá Cấp Tốc: 23/06/2023 (Thứ sáu), 8h-17h (1 ngày)
  • Đăng kí khoá học.

Các Khoá F&B sẽ khai giảng vào Tháng 05/2023 của FnB Academy:

Mã Khoá Học Tên Khoá Học Lịch Học Khai Giảng
(Tháng 5)

FBAIB23-01

Khoá học F&B: “Xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư nhà hàng, cafe hiệu quả” Thứ 4 & Thứ 6 hàng tuần, 7PM – 9PM Thứ 4, 10/05/2023
Ưu đãi lên đến 20% học phí. Đăng kí !
FBAMS23-01 Khoá học F&B: Xây dựng kế hoạch “Marketing & Sales” cho nhà hàng và cafe thực tiễn. Thứ 2 & Thứ 5 hàng tuần, 7PM – 9PM. Thứ 5, 11/05/2023
Ưu đãi học phí đến 20%, Đăng kí ngay!